การจัดส่งสินค้า

ทาง mkupth.com มีเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้

 1. การจัดส่งทั่วประเทศจะจัดส่งผ่านทาง SCG Express เป็นช่องทางหลัก โดยคิดค่าส่งทั่วประเทศ 50 บาทต่อการจัดส่งในแต่ละคำสั่งซื้อ และ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินครบ 1,300 บาท ในแต่ละคำสั่งซื้อ จะจัดส่งฟรีโดยไม่คิดค่าจัดส่ง
 2. การจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้น เมื่อทาง mkupth.com ได้รับยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น 
 3. ลูกค้าที่ชำระเงินก่อนเวลา 10.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ภายในวันเดียวกัน สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินหลังเวลา 10.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป
 4. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการใน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยหยุดจัดส่งช่วง วันเสาร์และวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 5. mkupth.com จะนำส่งอีเมล์แจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมเลขที่พัสดุเพือใช้ตรวจสอบสถานการณ์การจัดส่งสินค้า
 6. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
  • สำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประมาณ 1-2 วันทำการ 
  • สำหรับที่อยู่ในต่างจังหวัด ประมาณ 2-4 วันทำการ ขึ้นกับจังหวัด 
 7. ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทางราชการ ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเทศกาลวันหยุดยาว
 8. การจัดส่งสินค้าอาจล่าช้า ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 9. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้  ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้หลังจากได้รับยืนยันการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว