การสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า

 • ท่านสามารถซื้อสินค้ากับทาง mkupth.com ได้ โดยการกดสั่งซื้อสินค้า หรือ “หยิบใส่ตะกร้า” เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดยืนยัน ส่งคำสั่งซื้อสินค้า จากนั้นระบบจะทำการคำนวณยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ท่านทราบ และท่านจะได้รับหมายเลข Order สำหรับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
 • หากท่านต้องการใช้โค้ดส่วนลด กรุณากรอกรหัสลงในช่อง โค้ดส่วนลด
 • การชำระเงิน สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. ผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามที่ทางเวป mkupth.com กำหนดไว้
  2. ผ่านช่องทางชำระเงินของ Omise payment gateway โดยท่านสามารถเลือกการชำระเงินในรูปการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ การจ่ายผ่านระบบ internet banking
 • หากเลือกการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อทำการโอนชำระแล้ว จะต้องดำเนินการแจ้งการโอนเงิน ผ่านทางเวป mkupth.com ผ่านทางหน้า “แจ้งชำระเงิน”
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว จะมีอีเมล์ส่งยืนยันการชำระเงิน และ เมื่อทาง mkupth.com ได้จัดส่งส่งสินค้าแล้วจะมีการแจ้งยืนยันผ่านทางอีเมล์พร้อมเลขที่พัสดุในการจัดส่ง
 • ในกรณีที่ท่านคลิกส่งคำสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดการสั่งซื้อได้อีก หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสั่งซื้อ กรุณาทำรายการสั่งซื้อใหม่ และยกเลิกคำสั่งซื้อเดิม
 • ในกรณีเกิดปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า สามารถติดต่อที่อีเมล์ info@mkupth.com หรือโทร 092-4292928 (จันทร์ถึงศุกร์ 09.30-18.00)