นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่ออธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งาน mkupth.com รวมถึงเว็บไซต์อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการของ mkupth.com เมื่อท่านได้เข้ามาใช้งาน mkupth.com ทางเราถือว่าท่านยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเราได้กำหนดไว้ และทางเราต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทย

การเก็บรวบรวมข้อมูล ท่านสามารถใช้งาน mkupth.com โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนตัวของท่าน สำหรับข้อมูลบางอย่างและการใช้บริการทางเว็บไซต์ ทางเราอาจเรียกร้องให้ท่านระบุข้อมูลบางอย่างเพื่อระบุถึงตัวท่านได้ ทางเราจะเก็บบันทึกข้อมูลบางส่วนของท่านโดยอัตโนมัติขณะที่ท่านกำลังใช้งาน mkupth.com โดยทางเราจะบันทึกหมายเลข IP Address, คอมพิวเตอร์และระบบการเชื่อมต่อ, ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์, ระบบปฏิบัติการ, เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมก่อนและหลัง mkupth.com และจำนวนคุกกี้ส์ (เทคโนโลยีจดจำข้อมูล)

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ mkupth.com ทางเราจะเก็บบันทึกข้อมูลอีเมล์และรหัสผ่านของท่าน เมื่อท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้บริการกับทาง mkupth.com โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเราจะทำการเก็บรวบรวม และท่านสามารถเลือกเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ดังนี้

 • ประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล, ชื่อสมาชิกหรือชื่อบัญชีผู้ใช้ และที่อยู่
 • รายละเอียดในการติดต่อ ได้แก่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์
 • รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงการให้คะแนน (Ratings), การวิจารณ์ (Reviews), tags, คอมเมนท์ และข้อความอื่นๆ
 • รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ท่านอนุญาติให้กับ mkupth.com

บริการจากบริษัทร่วม ท่านอาจเห็นเนื้อหาหรือข้อมูลของ mkupth.com ปรากฏบนเว็บไซต์อื่น ซึ่งมีแถบข้อความว่า “Powered by mkupth.com” ตัวอย่างเช่น ทางเราได้ทำธุรกิจสื่อโฆษณาร่วมกับบริษัทอื่น ซึ่งรายการดังกล่าวนี้จะมีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อื่นด้วยโลโก้อีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อใดที่ท่านเข้าเยี่ยมชมรายการต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น และทางเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทเหล่านี้

นโยบายด้านการตลาด ทางเราไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดส่วนบุคคลให้กับบุคคลท่านอื่นที่มีเป้าหมายเพื่อหวังผลทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติ เราอาจรวบรวมรายละเอียดของท่านกับรายละเอียดที่ทางเราได้เก็บรวบรวมจากบริษัท โดยใช้เพื่อปรับปรุงและความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ บทความและโฆษณาต่างๆ หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับทาง mkupth.com โดยผ่านชื่อบัญชีผู้ใช้ mkupth.com หรือตามวิธีการที่เราได้แจ้งไว้

การใช้งานข้อมูล การใช้งานข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมไว้ มีดังนี้

 • กระบวนการทำงานของ mkupth.com
 • การจัดเตรียมข้อมูลและบริการต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ
 • พัฒนาบทความ โฆษณา และประวัติการใช้งานของท่านกับ mkupth.com
 • ติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับรายการการสั่งซื้อของท่าน อัพเดทการให้บริการ และการดำเนินการอื่นๆ
 • แจ้งให้ทางสมาชิกทราบเกี่ยวกับข่าวสารการซื้อขาย และโปรโมชั่นต่างๆ
 • วัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการของทางเรา
 • แก้ปัญหาทางด้านความขัดแย้ง ข้อติชม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • เก็บรวบรวมเพื่อทำรายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์
 • แจ้งให้ทราบถึงบริการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของทางเรา

การแบ่งปันและการเปิดเผย ผู้จัดหาการบริการ ทางเราอาจแบ่งปันข้อมูลในการให้บริการภายใต้ข้อตกลงซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในกระบวนการธุรกิจของเรา

ข้อเสนอพิเศษ หากท่านที่มีความสนใจต้องการมีส่วนร่วมในการซื้อขายหรือการให้บริการ ทางเรายินดีจะเผยแพร่รายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ของท่านผ่าน mkupth.com

ผลตอบรับ ทางเราจะใช้ผลจากการสำรวจเพื่อพัฒนาระบบภายในของเรา และช่องทางการค้า และแบ่งปันผลจากการสำรวจกับบริษัทในเครือและบริษัทคู่ค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพและการให้บริการ

สินทรัพย์ mkupth.com อาจมีการขาย โอนย้าย หรือแบ่งปันสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ในกรณีที่อาจมีการจัดระบบใหม่หรือเกิดการล้มละลาย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของเราอาจถูกโอนย้ายไดการเปิดเผยอื่นๆ ทางเราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้ความชอบธรรม เช่น การเปิดเผยเมื่อมีความจำเป็นตามกระบวนการตามกฎหมาย ให้กระบวนการที่ใช้บน mkupth.com เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปกป้องกรรมสิทธิ์ของ Mkupth.com ตลอดจนตัวแทนและพนักงานของ mkupth.com หรือปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือสาธารณชน

ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นสาธารณะ เนื้อหาบางส่วนของ mkupth.com อนุญาตให้ท่านให้คะแนน วิจารณ์ ติดป้าย (tag) แสดงความคิดเห็นได้ ทั้งในเว็บไซต์ของเรา หรือการรีวิวสินค้าของเราผ่านเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเนื้อหานี้อาจปรากฏสาธารณะบน Mkupth.com และพื้นที่ใดก็ตามของเว็บไซต์ โดยรีวิวและความคิดเห็นที่ท่านเผยแพร่จะปรากฏชื่อสมาชิกหรือชื่อผู้ใช้ของท่าน ซึ่งสมาชิกที่ลงทะเบียนกับทางเราสามารถเลือกที่จะไม่เผยแพร่รีวิวต่างๆ โดยล็อคชื่อบัญชีของท่านไว้ นอกจากนี้ท่านอาจได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากสมาชิกท่านอื่น เมื่อมีเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่ หรือมีการแสดงความคิดเห็นต่อรีวิวของท่าน และท่านยังสามารถเลือกที่จะเผยแพร่รายการโปรดของท่านได้ แต่ทั้งนี้ค่าเริ่มต้นทั้งหมดจะถูกตั้งไว้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราอาจเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลของท่านเพื่อพัฒนาผลรวมของการให้คะแนน มุมมองส่วนตัวที่มีต่อเว็บไซต์ ความต้องการสินค้า หรือระบุชื่อหรือคุณสมบัติที่ได้รับความนิยม ตัวอย่างเช่น ทางเราอาจโปรโมทรีวิวที่ได้รับความนิยมหรือได้รับคะแนนสูงสุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงความสมบูรณ์ของการจัดอันดับหรือฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ (ยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) โดยทางเราอ้างอิงฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของเราและเผยแพร่ไปยังผู้อื่น

การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์
การเลือก/ไม่เลือก ท่านสามารถเลือกไม่รับอีเมล์เกี่ยวกับการซื้อขายรวมถึงโฆษณาจาก mkupth.com ได้ตลอดเวลา แต่ท่านไม่สามารถปฏิเสธรับอีเมล์เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ตัวอย่างเช่น อีเมล์เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ หรือนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ท่านเป็นสมาชิกกับ Mkupth.com ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เหล่านี้ได้

Email Tools ท่านสามารถส่งอีเมล์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แต่ข้อความการสนทนาต่างๆ จะไม่เป็นส่วนตัว และท่านไม่สามารถใช้อีเมล์ในการส่ง Spam หรือข้อความที่ละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเราได้ระบุไว้
นโยบายเกี่ยวกับ Spam mkupth.com จะไม่ยอมให้มี spam เกิดขึ้น ทางเราจะไม่ส่งอีเมล์ไปยังผู้ใดก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และทางเราจะไม่ขายหรือให้เช่าอีเมล์ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามทางเราไม่สามารถที่จะป้องกัน spam ที่อาจจะเกิดขึ้นบน Internet ได้ หากท่านเชื่อว่าท่านได้รับอีเมล์ดังกล่าวจากทางเรา โปรดติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

Cookies and Web Beacons
Cookies ของ mkupth.com mkupth.com ใช้ cookies และ web beacons มาใช้ในเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลและเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน และเพื่อปรับปรุงการบริการของทางเราและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง ทางเรายังใช้ cookies ในการให้บริการตามความต้องการของผู้ซื้อ เนื้อหาหรือข้อมูล การโฆษณา และโปรโมชั่นต่างๆ
ท่านสามารถปฏิเสธการรับ cookies โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า web browser ที่ท่านใช้งานอยู่ แต่ขณะเดียวกันท่านอาจไม่ได้รับการให้บริการที่ทางเราจะส่งตรงไปยังท่าน browser ของท่านจะต้องตั้งค่ายอมรับ cookies เพื่อที่จะเข้าใช้งาน Mkupth.com ในฐานะสมาชิกที่ทำการลงทะเบียนไว้

ทางเราใช้บริการบุคคลที่สามจากบริษัทโฆษณาซึ่งทางเราอนุญาตให้เก็บรวบรวม cookies จากท่าน และการใช้งานที่ไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าชม Mkupth.com

การอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดส่วนบุคคล โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของ Mkupth.com ท่านควรอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง ท่านสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยสามารถติดต่อกับทางเรา หรือดำเนินการได้ด้วยตัวท่านเองตามขั้นตอนที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ เมื่อท่านทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ไปแล้ว ทางเราอาจเก็บข้อมูลบางส่วนของท่านไว้เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือถูกระงับใช้ชั่วคราว ทางเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อป้องกันการสมัครสมาชิกซ้ำ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น mkupth.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ทางเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นผ่านทาง mkupth.com หากท่านเป็นกังวลต่อเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับ mkupth.com โปรดทำความเข้าใจกับนโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนเข้าใช้บริการ
การรักษาความปลอดภัย เว็บไซต์ของเราใช้ระบบ เทคโนโลยี และไฟร์วอลล์ขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลและรหัสผ่านในฐานข้อมูลของเรา ทางเราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้สำหรับพนักงานภายในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ท่านต้องคำนึงว่า ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารของท่านไม่สามารถคงความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เนื่องจากอาจมีบุคคลอื่นที่พยายามเข้ามาแทรกแซงหรือรบกวนความเป็นส่วนตัวของท่าน

รายละเอียดทั่วไป ทางเราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบน mkupth.com โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีทั้งกับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เดิม นอกจากผู้ที่ได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Mkupth.com ที่ได้ระบุไว้ใน Customer service

Cookies, Web beacons และความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเราใช้ Cookies และ web beacons และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเราจึงจำกัดการใช้งานของเครื่องมือเหล่านี้บน mkupth.com

mkupth.com นำ cookies และ web beacons ไปใช้อย่างไร คุกกี้ (Cookies) คือ เท็กไฟล์ขนาดเล็กโดยถูกจัดเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านฝั่งของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้โปรแกรมบราวเซอร์ Cookies ส่วนใหญ่ คือ Sessions cookies ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติจากฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเมื่อท่านออกจาก mkupth.com หรือปิด browser ของท่าน โดยทางเราใช้ Cookies เพื่อเตรียมส่วนสำคัญและการบริการ เช่น

 • โปรโมทและส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
 • ให้ท่านเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านของท่านน้อยลง
 • เพื่อบันทึกสิทธิพิเศษของท่าน
 • นำเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดที่ท่านสนใจ
 • การวัดประสิทธิผลของเว็บไซต์ การให้บริการ เนื้อหาหรือข้อมูล และโฆษณา
 • ความสะดวกสบายในการสื่อสารเรื่องเดียวกัน และการบริการอื่นๆ
 • การจัดเตรียมการให้บริการต่างๆ

Web beacon คือเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติของการเยี่ยมเว็บไซต์ที่เข้าสู่หน้าต่าง ๆ ของเว็บบริษัทฯ จะใช้ Web beacon เพื่อติดตามรูปแบบการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เว็บไซต์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ Cookies ทางเราเสนอทางเลือกเกี่ยวกับ Cookies ให้กับท่าน โดยท่านสามารถปฏิเสธที่จะรับ cookies โดยสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า web browser ที่ท่านใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธที่จะรับ cookies ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ mkupth.com ได้ และท่านอาจจะต้องกรอกรหัสผ่านบ่อยครั้งระหว่างที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ทางเราใช้ Flash cookies ซึ่ง cookies เหล่านี้จะถูกเขียนโดยโปรแกรม Flash เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบัญชีของท่านปลอดภัย และหากพบเห็นความผิดปกติ ทางเราจะทำการป้องกันบัญชีผู้ใช้ของท่านให้ปลอดภัยจากการถูกฉ้อโกง
การใช้ Cookies และ web beacon โดยบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น ทางเราอาจร่วมงานกับบริษัทอื่นซึ่งสามารถจดจำ Cookies และ web beacon ได้ บริษัทเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานของ mkupth.com และให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการต่างๆ บริษัทเหล่านี้ได้ร่วมทำข้อตกลงกับทาง mkupth.com และได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย Mkupth.com ไม่อนุญาตให้บริษัทใดก็ตามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการใช้ cookies หรือ web beacon บนเว็บไซต์ของเรา

ทางเราไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูล ตัวอย่างเช่น รายการสั่งซื้อของท่าน รวมไปถึง cookies และ web beacon อย่างไรก็ตาม หากท่านเชื่อว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการใช้ cookies หรือ web beacon ในกรณีดังกล่าว โปรดแจ้งผ่านทางเวปของเรา